Casual Tiling Tutor 18 views

Job Expired

Casual Tiling Tutor

£23.50 per hour

Do you have a skill in wall/floor tiling that you want to share?  We are currently looking for an enthusiastic and motivated individual to pass on their skills and knowledge from industry to help students gain a recognised qualification in wall and floor tiling. These part-time courses are looking to be delivered during the evenings and weekends.

Your Tasks:

 • Plan, prepare and deliver short courses across Pencoed and/or virtually
 • Pass on industry experience, transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments.
 • Supervise a work area to ensure safety is met

Role Requirements:

 • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others
 • Proactive work ethic
 • Natural ability to support and motivate
 • Educated to Level 3/4 in Construction Skills or has Industry experience in this area
 • Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

Job Information Pack

Tiwtor Teilsio Achlysurol

£23.50 yr awr

Oes gennych chi sgiliau teilsio waliau/lloriau yr hoffech chi eu rhannu? Rydyn ni’n chwilio am unigolion brwdfrydig ac awyddus i rannu eu sgiliau a’u gwybodaeth o’r diwydiant i helpu myfyrwyr i ennill cymhwyster cydnabyddedig mewn teilsio waliau a lloriau. Bwriedir cyflwyno’r cyrsiau rhan-amser hyn gyda’r nos ac ar y penwythnos.

Eich Tasgau:

 • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont a/neu mewn modd rhithwir
 • Trosglwyddo eich profiad o’r diwydiant, eich sgiliau a’ch gwybodaeth i raglenni dysgu ac asesiadau
 • Goruchwylio man gweithio er mwyn sicrhau diogelwch

Gofynion y Rôl:

 • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill
 • Ethig gwaith rhagweithiol
 • Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi
 • Cymhwyster Lefel 3 neu 4 mewn Sgiliau Adeiladwaith, neu brofiad perthnasol yn y diwydiant
 • Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

Pecyn Swydd-wybodaeth

More Information

 • This job has expired!

Job Search

Company Search

Login/Register

Login

Register


Contact

Stay connected!